CÁC KHÓA HỌC VỀ THIẾT KẾ

View Cart “KHÓA HỌC HỒ SƠ THẦU” has been added to your cart.
 • KH CHIẾN BINH AUTOCAD

  0 out of 5
  Hình thức học: Online qua video Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Sau khi bạn đăng ký sẽ được chúng tôi cấp id và mật khẩu để vô website đăng nhập xem các bài học...
  2.086.000  1.686.000  Add to cart
 • KH CHIẾN BINH ETABS

  0 out of 5
  Hình thức học: Online qua video Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Sau khi bạn đăng ký sẽ được chúng tôi cấp id và mật khẩu để vô website đăng nhập xem các bài học...
  2.686.000  1.986.000  Add to cart
 • KH NỘI THẤT 3DMAX

  0 out of 5
  Hình thức học: Online qua video Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Sau khi bạn đăng ký sẽ được chúng tôi cấp id và mật khẩu để vô website đăng nhập xem các bài học...
  3.886.000  1.986.000  Add to cart
 • KH REVIT BIỆN PHÁP THI CÔNG

  0 out of 5
  Hình thức học: Online qua video Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Sau khi bạn đăng ký sẽ được chúng tôi cấp id và mật khẩu để vô website đăng nhập xem các bài học...
  3.086.000  1.686.000  Add to cart
 • KH REVIT NHÀ CÔNG NGHIỆP

  0 out of 5
  Hình thức học: Online qua video Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Sau khi bạn đăng ký sẽ được chúng tôi cấp id và mật khẩu để vô website đăng nhập xem các bài học...
  8.086.000  5.868.000  Add to cart
 • KH REVIT STRUCTURE

  0 out of 5
  Hình thức học: Online qua video Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Sau khi bạn đăng ký sẽ được chúng tôi cấp id và mật khẩu để vô website đăng nhập xem các bài học...
  2.086.000  1.686.000  Add to cart
 • KHÓA HỌC ASD SPEED

  0 out of 5
  Hình thức học: Online qua video Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Sau khi bạn đăng ký sẽ được chúng tôi cấp id và mật khẩu để vô website đăng nhập xem các bài học...
  2.086.000  1.286.000  Add to cart
 • KHÓA HỌC REVIT ARCHITECTURE

  0 out of 5
  Hình thức học: Online qua video Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Sau khi bạn đăng ký sẽ được chúng tôi cấp id và mật khẩu để vô website đăng nhập xem các bài học...
  5.086.000  1.686.000  Add to cart
 • KHÓA HỌC REVIT FAMILY

  0 out of 5
  Hình thức học: Online qua video Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Sau khi bạn đăng ký sẽ được chúng tôi cấp id và mật khẩu để vô website đăng nhập xem các bài học...
  1.686.000  1.386.000  Add to cart
 • KHÓA HỌC REVIT MEP

  0 out of 5
  Hình thức học: Online qua video Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Sau khi bạn đăng ký sẽ được chúng tôi cấp id và mật khẩu để vô website đăng nhập xem các bài học...
  2.500.000  1.686.000  Add to cart
 • KHÓA HỌC RSAP TOP

  0 out of 5
  Hình thức học: Online qua video Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Sau khi bạn đăng ký sẽ được chúng tôi cấp id và mật khẩu để vô website đăng nhập xem các bài học...
  3.086.000  1.986.000  Add to cart

CÁC KHÓA HỌC VỀ THIẾT KẾ FULL

 • KH AUTOMATION DESIGNER

  0 out of 5
  Hình thức học: Online qua video Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Sau khi bạn đăng ký sẽ được chúng tôi cấp id và mật khẩu để vô website đăng nhập xem các bài học...
  29.868.000  19.868.000  Add to cart
 • KH CHIẾN BINH REVIT 2.0

  0 out of 5
  Hình thức học: Online qua video Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Sau khi bạn đăng ký sẽ được chúng tôi cấp id và mật khẩu để vô website đăng nhập xem các bài học...
  9.086.000  6.868.000  Add to cart

CÁC KHÓA HỌC VỀ HỒ SƠ

 • KH BÓC TIÊN LƯỢNG

  0 out of 5
  Hình thức học: Online qua video Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Sau khi bạn đăng ký sẽ được chúng tôi cấp id và mật khẩu để vô website đăng nhập xem các bài học...
  2.686.000  1.986.000  Add to cart
 • KH HS THANH QUYẾT TOÁN

  0 out of 5
  Hình thức học: Online qua video Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Sau khi bạn đăng ký sẽ được chúng tôi cấp id và mật khẩu để vô website đăng nhập xem các bài học...
  3.868.000  2.686.000  Add to cart
 • KHÓA HỌC DỰ TOÁN

  0 out of 5
  Hình thức học: Online qua video Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Sau khi bạn đăng ký sẽ được chúng tôi cấp id và mật khẩu để vô website đăng nhập xem các bài học...
  3.686.000  2.686.000  Add to cart
 • KHÓA HỌC HỒ SƠ THẦU

  0 out of 5
  Hình thức học: Online qua video Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Sau khi bạn đăng ký sẽ được chúng tôi cấp id và mật khẩu để vô website đăng nhập xem các bài học...
  2.886.000  1.868.000  Add to cart

CÁC CUỐN SÁCH CỦA LƯƠNG TRAINER

 • Ebook ” BÍ QUYẾT HỌC NHIỀU PHẦN MỀM ĐỒ HỌA VỚI TUYỆT CHIÊU 8 BƯỚC”

  0 out of 5
  Hình thức mua sách: Sách bản mềm được gửi qua email dưới dạng ebook Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới và chuyển khoản hoặc nạp thẻ cào Nếu bạn cần tư vấn thêm về ...
  386.000  186.000  Add to cart
 • SÁCH ASD SPEED

  0 out of 5
  Hình thức mua sách: Sách bản cứng được gửi tận nhà mà không mất thêm phí ship Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Nếu bạn cần tư vấn thêm về khóa học xin liên hệ Ho...
  1.286.000  986.000  Add to cart
 • SÁCH AUTOCAD

  0 out of 5
  Hình thức mua sách: Sách bản cứng được gửi tận nhà mà không mất thêm phí ship Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Nếu bạn cần tư vấn thêm về khóa học xin liên hệ Ho...
  1.686.000  1.086.000  Add to cart
 • SÁCH AUTOMATION BIM

  0 out of 5
  Hình thức mua sách: Sách bản cứng được gửi tận nhà mà không mất thêm phí ship Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Nếu bạn cần tư vấn thêm về khóa học xin liên hệ Ho...
  5.000.000  1.686.000  Add to cart
 • SÁCH DỰ TOÁN GIA TỐC

  0 out of 5
  Hình thức mua sách: Sách bản cứng được gửi tận nhà mà không mất thêm phí ship Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Nếu bạn cần tư vấn thêm về khóa học xin liên hệ Ho...
  1.686.000  1.286.000  Add to cart
 • SÁCH ETABS PRO

  0 out of 5
  Hình thức mua sách: Sách bản cứng được gửi tận nhà mà không mất thêm phí ship Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Nếu bạn cần tư vấn thêm về khóa học xin liên hệ Ho...
  686.000  486.000  Add to cart
 • SÁCH REVIT ARCHITECTURE

  0 out of 5
  Hình thức mua sách: Sách bản cứng được gửi tận nhà mà không mất thêm phí ship Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Nếu bạn cần tư vấn thêm về khóa học xin liên hệ Ho...
  3.000.000  1.286.000  Add to cart
 • SÁCH REVIT PRO

  0 out of 5
  Hình thức mua sách: Sách bản cứng được gửi tận nhà mà không mất thêm phí ship Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Nếu bạn cần tư vấn thêm về khóa học xin liên hệ Ho...
  3.286.000  1.286.000  Add to cart
 • SÁCH REVIT STRUCTURE

  0 out of 5
  Hình thức mua sách: Sách bản cứng được gửi tận nhà mà không mất thêm phí ship Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Nếu bạn cần tư vấn thêm về khóa học xin liên hệ Ho...
  2.086.000  1.286.000  Add to cart
 • SÁCH ROBOT

  0 out of 5
  Hình thức mua sách: Sách bản cứng được gửi tận nhà mà không mất thêm phí ship Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Nếu bạn cần tư vấn thêm về khóa học xin liên hệ Ho...
  2.086.000  1.086.000  Add to cart
 • SÁCH SAP PRO

  0 out of 5
  Hình thức mua sách: Sách bản cứng được gửi tận nhà mà không mất thêm phí ship Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Nếu bạn cần tư vấn thêm về khóa học xin liên hệ Ho...
  986.000  486.000  Add to cart

CÁC KHÓA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

 • KH BÁN THÂN HAY LÀ CHẾT

  0 out of 5
  Hình thức học: Online qua video Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Sau khi bạn đăng ký sẽ được chúng tôi cấp id và mật khẩu để vô website đăng nhập xem các bài học...
  5.868.000  3.986.000  Add to cart

CÁC KHÓA HỌC VỀ KINH DOANH

 • KH HỆ THỐNG KINH DOANH ONLINE

  0 out of 5
  Hình thức học: Online qua video Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Sau khi bạn đăng ký sẽ được chúng tôi cấp id và mật khẩu để vô website đăng nhập xem các bài học...
  15.868.000  5.868.000  Add to cart
 • KINH DOANH VỐN ÍT LỜI NHIỀU

  0 out of 5
  Hình thức học: Online qua video Đăng ký mua: Bằng cách điền vào Form bên dưới Sau khi bạn đăng ký sẽ được chúng tôi cấp id và mật khẩu để vô website đăng nhập xem các bài học...
  Free! Add to cart